04.08.2020

Gerd Sofie Forså 9. juli døde Gerd - vår flotte mamma og pappas ektefelle og livsledsager. Vi vil med dette takke alle som deltok i bisettelsen, samt for all den vennlige omtanken vi har blitt møtt med gjennom telefonsamtaler, meldinger og blomsterhilsninger. Det er god trøst i å høre så mange gode og varme historier om mamma. Vi ønsker spesielt å rette en stor takk til «de hvite englene» på dagenheten på Med.B på Harstad Sykehus – fantastiske mennesker! Betjeningen på adv D på Slottet Sykehjem fortjener også stor honnør. Tusen takk til dere alle sammen! Gunnar Forså Marianne & Kerry m/fam Benedikte & Nils-Gunder Knut & Marta m/fam
TAKK