12.08.2020

Vi vil med dette takke alle som deltok i begravelsen, samt for all den vennlige omtanken vi har blitt møtt med gjennom samtaler og blomsterhilsninger. Det er god trøst i å høre så mange gode og varme ord om vår sønn Vidar Egil Hansen som døde så brått fra oss. Hilsen Eva og Viggo
TAKK