19.11.2020

Hjertelig takk for minnegaven i anledning Karin Ellinor Hveding sin bortgang.
TAKK