20.11.2020

I forbindelse med vår kjære mor Erna Broderstad sin bortgang og begravelse takker vi varmt for blomster, telefoner, minneord og gode samtaler. Takk til Skånland sykehjem for god pleie og omsorg. Mamma var alltid der for oss med sin godhet, omsorg og klokskap. Else Grete og Ann Ragnhild med familier.
TAKK