Henrik

09.02.2021

Endelig var ventetiden over, Liam og Albert er blitt storebrødre. Henrik kom til verden 14/1. Vil rette en stor takk til Jordmor Airin. Foto: Smilehullet Stolte foreldre er Stine Johnsen og Lukas Gehlmann, Grovfjord
Nyfødt