Pensjonert kommandørkaptein Julian Stien - 90 år

09.04.2021

Julian Stien fyller 90 år 9. april. Han bor alene i sitt hjem i Hagalia på Trondenes etter at han ble enkemann i 2003. Hans kone, Pamela, var fra Vardø. Julian har en datter og to sønner. De er bosatt i Harstad, Finnsnes og Fauske. Julian har både barnebarn og oldebarn. Han ble født i Rossfjord i Lenvik, nå Senja kommune. Der vokste han opp med gårdsdrift og fiske sammen med mor, far og to brødre. Det var nok arven hjemmefra som gjorde Julian til en ivrig fritidsfisker på sjøen med både garn, line og not. Julian har hatt sitt yrkesliv i Sjøforsvaret/Kystartilleriet. Det startet med Forsvarets realskole i Trondheim i 1948. Etter det gikk det slag i slag: Kystartilleriets befalsskole i Bergen, kommandoskurs ved Royal Marines i England, Sjøforsvarets stabsskole, Hærens forvaltningsskole, flere skoler og mange kurs gjennom hele yrkeslivet. Julian var sjef for den første marinejegeravdelingen i Norge og har hatt sjefsjobber på flere av Kystartilleriets avdelinger, blant annet på Grøtavær og Skrolsvik fort. Hans siste tjenestested var ved Harstad Sjøforsvarsdistrikt på Trondenes.