24.04.2021

Takk for all vennlig deltagelse i anledning Ingebjørg Aspenes bortgang. En stor takk til med. B, Harstad sykehus, og Skånland sykehjem for god pleie og omsorg. Takk til Nathanielsen begravelsesbyrå. Hilsen Ellen, Elisa og Anne, med familie.
TAKK