12.05.2021

Takk til alle som deltok i Anbjørg Fleistad's bisettelse den 15.04.21 Takk til venner, naboer og slekt. Vi vet alle hvor usigelig sørgelig hennes bortgang var, og alle vet hvilket godt menneske hun var. Takk.
TAKK