Helge Methi 80 år

07.07.2021

Kjære Helge, vi ønsker å gratulere deg hjerteligst med 80-årsdagen! Vi setter stor pris på ditt sterke engasjement for kirka. Du har gjennom mange år innehatt ulike sentrale verv i både menighet og fellesråd, og din enorme kunnskap har vært av stor betydning både for det kirkelige arbeidet og for ansatte i kirka. Du stiller alltid opp, enten det er snakk om diskusjoner rundt organisasjonen eller hjelp til kirkekaffen. Du er en bauta i Harstad menighet og en sentral støttespiller for hele kirka i Harstad by. Ditt varme vesen og store omsorg betyr utrolig mye. Vi gleder oss til å feire deg, om enn litt på etterskudd :-) Hilsen alle oss på kirkekontoret og Harstad menighet.
Jubilanter