Takk til Helsehuset på Borkenes! Vi vil sende en dypfølt takk til de ansatte på kortidsavdelinga på Helsehuset på Borkenes. Takk for den pleie, respekt og omsorg dere har vist vår kone/mor Myrthle de månedene hun har vært der. Takk for at dere behandlet henne med respekt, verdighet og omtanke, selv i den siste fasen hvor hun ikke responderte. Takk for den medfølelse og omsorg dere har vist oss som pårørende i denne tiden. Deres omsorg har gjort denne vanskelige tiden betydelig lettere for oss og vi er dypt takknemlig.

Publiseringsdato 30.08.2021
TAKK