Ragnhild Chruickshank 80 år

Den 1. januar 2022 blir Ragnhild Chruickshank 80 år. Vi gratulerer deg og takker for alt du er for så mange! Ragnhild er veldig engasjert i politikk og sport, og en varm forsvarer av distriktene. Hun er en eminent strikker og kakebaker og alltid opptatt av storfamiliens ve og vel. Ragnhild Lockert var nyttårsbarnet på Sandsøy da hun ble født 1. januar 1942, som lillesøster til Aud og Anne Sofie. Sammen med søstrene, lillebror Einar og foreldrene Erna og Andreas vokste hun opp på småbruket Slettebakken. Sin første jobb hadde hun på Peder Solfjell syfabrikk på Borkenes. Etter handelsskole i Narvik jobbet hun i mange år på regnskapsavdelinga ved Nord-Norges Salgslag i Harstad. I 1964 giftet hun seg med Torbjørn Chruickshank og de bosatte seg på Trondenes med de tre barna Trine, Jørn og Hege. Fra midten av 1970-tallet drev hun klesbutikk på Evenskjer sammen med sin mann. I 1978 flyttet familien til Sandsøy og startet gårdsbruk. Dette var ikke nok for den hardtarbeidende Ragnhild, så hun pendlet i mange år til Harstad, hvor hun blant annet jobbet som sekretær i Forsvaret og Politiet. I dag er Ragnhild en aktiv 80-åring som engasjerer seg i lokalmiljøet på Sandsøya, særlig som aktivt medlem i Sandsøy sanitetsforening. Hun holder seg i form med daglige turer og følger med i våre alles liv gjennom Facebook, Snapchat og telefon. Hun har 11 barnebarn og snart ett oldebarn. Hele familien hyller deg på den store dagen og ser fram til flere engasjerte politiske diskusjoner.

Publiseringsdato 31.12.2021
Jubilanter