Ingeborg E. Schjødt

Lille Ingeborg kom til verden 27.02.22 ved Harstad Sykehus. Hun målte 51cm og 3605 gram. En stor takk rettes til de ansatte på fødeavdelingen for god oppfølging, støtte og trygghet gjennom fødselen. En ekstra hilsen sendes til den flinke jordmorstudenten Jeanett. Frida&Hilmar

Publiseringsdato 08.03.2022
Nyfødt