Takk for alle telefoner, hilsninger og gaver som jeg fikk til min 80 årsdag. Jeg ønsker også å takke alle dere som deltok på min feiring av dagen på Fjelldal/Ramstad kulturhus. Dere gjorde den minnerik. Halgerd Henriksen

Publiseringsdato 28.06.2022
TAKK