Generalmajor Arne Dahlberg fyller 75 år

Født i Bardu og startet i Forsvaret som 17 åring på Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge (BSIN). Han har innehatt en rekke stillinger i Forsvaret - sist som Sjef Driftsdivisjonen i Forvarets Logistikkorganisasjon (FLO), sjef for Joint Implementation Commission (JIC) i Kosovo, stabssjef i FLO, Sjef Driftsdivisjonen/Hærens Forsyningskommando, sjef Materiellavdelingen i Forsvarets Overkommando, Sjef regional forsyningskommando, Regimentssjef Forsyningsregiment nr 6, Intendant/Distriktskommando Nord-Norge (DKN) samt stabsoffiser på SHAPE (Belgia). Ledet flere større prosjekter hvis konklusjoner ble iverksatt. Han har Hærens Krigsskole, 2 års stabs- og forvaltningsutdanning ved Förvaltningshøgskolan i Stockholm, Forvarets Høyskole hovedkurset, sjefs- og informasjonskurset samt Statens Forvaltningshøyskole. Han har en omfattende sivil utdanning innenfor logistikk (innkjøpsledelse, prosjektstyring/-administrasjon, materialadministrasjon, strategisk logistikk (Masterprogrammet) samt en master ved National Defence University i Washington D.C. Han har vært selvstendig næringsdrivende siden høsten 2005. Han har en rekke utmerkelser/medaljer. Fritiden benyttes til varierende fysiske aktiviteter som turer til fots, på sykkel eller på ski samt småviltjakt på høsten med Irsksetteren Zeta. Mye tid brukes også på hytta i Øyer, i huset i Provence eller med storfamilien.

Publiseringsdato 08.09.2022
Jubilanter