Velkommen til verden

Johaira Severine kom til verden 3.september 2022 på UNN Harstad. Ho målte 49 cm i lengde, og veide 2975 g. Takk til alle på føden for fantastisk behandling og service under fødselen, og jordmor Lise Hegna for god oppfølging under svangerskapet. Foto: FotoElena Studio/Elena Jensen Jerry og Jon Iversen

Publiseringsdato 01.12.2022
Nyfødt