Hjertelig takk for blomster og omsorg i anledning Hild sin bortgang. Stor takk til hjemmesykepleien for god hjelp. Leif Broderstad

Publiseringsdato 22.04.2023
TAKK