16.04.2019

En varm takk for all omtanke og medfølelse som ble vist oss ved vår kjære mamma Jonnis Wogtor Olsens bortgang. Takk for kondolansehilsner og blomster til båren og til familien. Takk for at dere var sammen med oss og fulgte mamma til hennes siste hvilested. Rita, Odd-Jørn og Jørill m/familier
TAKK