Håkon Conrad Arntzen 80 år!

05.06.2019

Gratulerer så mye med 80-årsdagen til vår alles kjære pappa, morfar, farfar, oldefar og svigerfar. Du er en bauta i livet vårt og har alltid stått på for at kone og barn skulle få de beste forutsetninger for å lykkes. Du er svært nevenyttig og samtidig ingeniør-utdannet, dèt er en god kombinasjon når du trives med å bygge og vedlikeholde hus og hytter på fritiden. At du i tillegg til full jobb i godt voksen alder gjennomførte diplom-studier i økonomi og markedsføring sier litt om din gjennomføringskraft. Vi setter stor pris på din tilstedeværelse i nuet, ditt usedvanlige gode humør og oppriktige omsorg for familie og venner. Du har uttrykt mange ganger at du føler deg uendelig rik som har fått så stor familie. Nå om dagen er du i de beste hender på Stangnes Sykehjem. Der blir det nok festivitas 5.juni 2019. De største gratulasjoner fra dine 3 barn, 12 barnebarn og 3 oldebarn.
Jubilanter