17.07.2019

Hjertelig takk for minnegavene i anledning Vigdis Mari Ann Hokland sin bortgang.
TAKK