04.09.2019

Takk for all vennlig deltakelse og omtanke i forbindelse med vår kjære søster Tone Knudsens bortgang og bisettelse. En spesiell takk til Hjemmesykepleien Omsorg Nord for god og omsorgsfull pleie. Familien
TAKK