11.09.2019

Hjertelig takk for deltakelse, omtanke og blomster i forbindelse med mamma og svigermor Mossa Hall – Hofsøs bortgang, bisettelse og minnestund. En spesiell takk til ansatte på Slottet Sykehjem for all vennlig omsorg og pleie Bjørn og Rigmor
TAKK