26.11.2019

Minneord Kjære gode ektemann og pappa - Hans-Sverre Mathisen 17.03.1955-27.11.2018 Nå har det gått 1 år siden du sovnet fredfullt inn, i Tromsø, etter nesten 2 års sykdom. Det hele er enda uforståelig. At alt skulle gå så fort, var det vel ingen som forestilte seg. Heller ikke vi i din nærmeste slekt eller familie. Du ble kreftoperert i begynnelsen av januar 2017. En stund så det ut til å ha stabilisert seg. Men så gikk det svært raskt nedover, mot slutten av november - i 2018. Det hele kom som et sjokk for de fleste, både slekt, familie og venner. Nå sitter vi igjen med savnet og sorgen. Men også alle de gode minnene som bærer oss igjennom alt det tunge. Du hadde en sterk gudstro. Men helt til det siste viste du også stor takk for alle dem du hadde nærmest . Det er merkbart at du ikke er her lengre. Sangen og musikken din har stilnet. Ingen blar så ivrig i alle salmebøkene som du gjorde. Kirkehistoriebøkene om Trondenes har også stått urørt. Det er ingen her i huset som kan fortelle like ivrig og engasjert om slektshistorie bakover som du gjorde. Vi kan bare se for oss hvordan du gledet deg over dette, og ønsket å formidle det til oss andre. Som avslutning vil vi ta med det som stod i dødsannonsen. Det gir oss en tro på livet, som vi også tror du stod fast i: (Romerne 14,8) : «Om vi lever så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi lever eller dør, hører vi Herren til». Dette gir oss styrke. Hilsen Tone og Ingrid.
TAKK