28.12.2019

Familien retter en stor takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i anledning Hilda Bendiksens bortgang. Leidulf og øvrig familie.
TAKK