KAREN JONETTE JAKOBSEN FYLLER 100 ÅR DEN 21. JANUAR.

21.01.2020

Den 21. Januar fyller hedersdamen Karen Jonette 100 år. Karen Jonette ble født på Møkkeland, i Trondenes Kommune, nåværende Harstad Kommune . Hennes foreldre, Hans og Margit Vestgård hadde gårdsbruk, og der vokste hun opp med sine foreldre og to søstre. Hun ble gift med Arne Jakobsen i 1944, og de fikk 5 barn , hvorav 4 er i live i dag. Hun kan glede seg over å ha 16 barnebarn, 17 oldebarn og 4 tippoldebarn. Karen Jonette ble enke i 1985. Av utdannelse har hun Folkehøyskole, Handelsskole, Butikkfagskole og diverse kurser innen førstehjelp og helsefag. Etter en kort periode som butikkansatt begynte Karen å arbeide som hjelpepleier på Harstad Sykehjem. Hun ble der tillitsvalgt og var styremedlem i sykehjemstyret i Harstad Kommune. Harstad Sykehjem var hennes arbeidsplass helt til hun gikk av med pensjon for 30 år siden. Dagen feires sammen med den nærmeste familie.
Jubilanter