29.01.2020

Hjertelig takk for all vennlig kondolanser og deltakelse til vår bror Terje Hansen sin bisettelse torsdag 23. januar. For familien, Tom og Frank.
TAKK