Hjertelig takk for all oppmerksomhet, omtanke og omsorg i forbindelse med vår kjære Jan Edgar Pedersen sin bortgang og bisettelse. En spesiell takk til Bergsodden sykehjem for god pleie og omsorg av vår far og ektemann. -Samt venner fra Losjen i Narvik som stilte opp som bårevakt under bisettelsen. Betydningsfull og verdsatt er også Lars Martin Skipevågs tjeneste som prest. Irene, Trond & Elin m/fam.

Publiseringsdato 07.11.2023
TAKK