Nils Jokstad 70 år

Nils Jokstad er født i Oslo og oppvokst på Sletteløkka avbrutt av opphold i USA og Belgia før flytting videre til Bergen, Harstad, Kairo og Bærum. Etter artium på Oslo Katedralskole og Økonomisk College, begynte han på Sjøkrigsskolen i 1974. Sjøtjenesten var utveksling i US Navy, samt KNM Bergen og KNM Oslo, og sist 21. MTB-skvadron. I 1980 begynte han i Kystvaktskvadron Nord i Harstad. Jokstad har i tillegg utdannelse fra Juridisk fakultet Oslo, markedsføring fra IFM Oslo og Spesialutdannelse i prosjekt administrasjon fra NTH(NTNU). I 1982 begynte han i Norsk Hydros oljeavdeling i Harstad med pendling til Stavanger, og Kristiansund før han i 1999 ble ansatt i Harstad Tidende Gruppen som økonomidirektør. I 2008 ble han ansatt i oljeselskapet Lundin, og i 2022 i AkerBP. Han var hovedtillitsvalgt i Tekna bedriftsgruppe i ti år. Jokstad har vært leder av Harstad Høyre, Troms Høyre, kommunestyrerepresentant i Harstad og vararepresentant til Stortinget fra Troms. Nils Jokstad er gift og har to barn fra et tidligere ekteskap, samt to barnebarn i tillegg til fem bonusbarnebarn.

Publiseringsdato 22.01.2024
Jubilanter