Vi vil gjerne få takke for blomster, medfølelse og gode ord ved vår kjære Aase Wang Bendiksens bortgang 2. august 2023. Det varmet ! Turid Rasmus

Publiseringsdato 22.09.2023
TAKK